Naudojimosi sąlygos

Visa mokymų medžiaga, pateikiama virtustudy.com svetainėje, yra jos autorių nuosavybė.
Pirkėjas, pirkdamas mokomąją medžiagą, įgyja teisę ja naudotis laikantis šių taisyklių:

Pirkėjo teisės

 • bet kuriuo metu peržiūrėti mokymo medžiagą interneto svetainėje virtustudy.com;
 • parsisiųsti ir savo mokymosi reikmėms naudotis prisegamais failais, pateikiamais FAILAI pamokų skyrelyje;

Pirkėjo pareigos

 • mokomoji medžiaga yra skirta tik Pirkėjo asmeninei peržiūrai ir naudojimui;
 • parsisiuntimui skirti failai, esantys pamokų skyrelyje FAILAI, gali būti naudojami tik asmeniniais mokymosi tikslais ir negali būti jokia forma platinami ar kitaip perduodami tretiesiems asmenims;
 • Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad jokia mokomoji medžiaga ar jos dalis nebūtų perduota trečiosioms šalims, nebent to teisėtai reikalautų įstatymą vykdančios institucijos;
 • Pirkėjas, sutikdamas su šiomis taisyklėmis supranta, kad Pirkėjo virtustudy.com paskyra ir visa joje pateikiama informacija yra skirta tik jo asmeniniam naudojimui ir įsipareigoja užtikrinti, kad kiti asmenys neturėtų prieigos prie virtustudy.com Pirkėjo paskyros;
 • Pirkėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad būtų tinkamai saugomos mokymų medžiagos autorių teisės.

Pardavėjo pareigos

 • virtustudy.com valdytojas (Pardavėjas) deda visas pastangas, kad užtikrintų sklandų sistemos veikimą ir Pirkėjų prieigą prie jų įsigytos mokomosios medžiagos;
 • Pardavėjas užtikrina, kad Pirkėjas turės prieigą prie nusipirktos mokymų medžiagos tol, kol egzistuos virtustudy.com projektas, bet ne trumpiau, nei vienerius metus nuo mokymų įsigijimo datos;
 • Pardavėjas užtikrina ir deda visas pastangas, kad būtų tinkamai tvarkomi ir apsaugomi Pirkėjo asmeniniai duomenys;
 • Pardavėjas įsipareigoja laikytis priimtos privatumo politikos nuostatų ir informuoti Pirkėją apie jos bei šių Naudojimosi sąlygų pasikeitimus;
 • Pirkėjui per 30 kalendorinių dienų nuo įsigijimo datos pateikus argumentuotą pretenziją, pinigai už įsigytus mokymus, dėl kurių buvo pareikšta pretenzija, yra grąžinami Pirkėjui per 14 kalendorinių dienų, tačiau tokiu atveju, Pirkėjas nebetenka prieigos prie mokymų medžiagos ir nebeturi teisės toliau naudotis mokymų medžiaga (tranzakcijų ir kitos papildomos su pinigų pervedimu susiję išlaidos nėra kompensuojamos).

Pardavėjo teisės

 • Pardavėjas pasilieka teisę atsižvelgiant į aplinkybes keisti privatumo politiką ir Naudojimosi sąlygas, nesumenkindamas Pirkėjo galimybės naudotis įsigyta mokymų medžiaga;
 • Pardavėjas ir mokymų autoriai pasilieka teisę keisti ir/ar papildyti mokymų turinį, nesumenkindami mokymų vertės;
 • Pardavėjas pasilieka teisę, prieš tai įspėjęs Pirkėją, apriboti Pirkėjo prieigą prie Pirkėjo įsigytos mokymų medžiagos, jeigu Pirkėjas pažeidžia Naudojimosi sąlygas ir/arba yra įrodymų, kad naudojantis Pirkėjo paskyra, neadekvačiai naudojami virtustudy.com techniniai resursai (šiuo atveju pinigai už įsigytus mokymus nėra grąžinami).

Apmokėjimo sąlygos

 • Virtustudy mokymų medžiaga laikoma įsigyta ir Pirkėjas gauna prieigą prie mokymų medžiagos tik Pardavėjui gavus visą apmokėjimo pavedimą.
 • Negavus apmokėjimo per 3 darbo dienas, užsakymas yra anuliuojamas. Anuliavus užsakymą, pirkimas gali būti atliekamas iš naujo tuo metu galiojančiomis kainomis.